Συναντήσεις με τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της Κομισιόν με στόχο τη στήριξη της Εθνικής Προσπάθειας