Τεχνική βοήθεια για την απορρόφηση πόρων από περιφέρειες και δήμους προωθεί το Ευρωκοινοβούλιο. Εισηγήτρια του ΕΛΚ η Μαρία Σπυράκη