Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τους ιδιώτες να επενδύσουν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας