Το ταξίδι του «Κολοκυθάκη» συνεχίζεται και στην Κύπρο.