Υπερψηφίστηκε πρόταση 5 Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ: Πρόσθετα κονδύλια για την Ελλάδα και τις χώρες που λαμβάνουν εξαιρετικές δράσεις σε κρίσεις όπως το προσφυγικό προτείνει Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Κομισιόν.