Φιλοξένησα στις Βρυξέλλες τους νικητές-μαθητές απ’ το 8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς και τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης