Γ. Κατάινεν σε Μ. Σπυράκη:Η Ελλάδα χρειάζεται αναβάθμιση υπηρεσιών και πρόσωπα με γνώση των πρακτικών ώστε να αυξήσει την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων