Ο J.Katainen προτείνει στη Μ.Σπυράκη: Επενδυτικές πλατφόρμες για την Ελλάδα ώστε να διευκολυνθεί ο δανεισμός των Μικρομεσαίων