Εισηγήτρια της γνωμοδότησης για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ το 2016 η Μαρία Σπυράκη