Εκδήλωση του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα