Η Μ. Σπυράκη το πρώτο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Στρατηγικών Επενδύσεων στην εκστρατεία της για την προώθηση του σχεδίου Γιούνκερ