ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:”Να είμαστε υγιείς, να περπατάμε. Να περπατάτε για να παραμένετε υγιείς”