ΚΟΡΙΝΑ ΚΡΕΤΣΟΥ ΣΕ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ:Τα έργα ενεργειακών διασυνδέσεων και οι λύσεις LNG μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)