Μαρία Σπυράκη: Απλοποίηση κανονισμών ΕΕ ώστε τα κοινοτικά κονδύλια να χρησιμοποιηθούν και οι τράπεζες να κάνουν τη δουλειά τους, να χρηματοδοτούν τις ΜμΕ.