Μαρία Σπυράκη: Θα επιστρέψει η Ελλάδα 6,5 δισ. στον κοινοτικό προϋπολογισμό γιατί δεν ολοκλήρωσε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το προηγούμενο ΕΣΠΑ; Ποιες πρωτοβουλίες ανέλαβε η κυβέρνηση και τι κάνει η Κομισιόν ώστε να αποφύγουμε αυτόν το κίνδυνο;