Πέντε συν πέντε χρόνια για το ΕΣΠΑ και απλοποίηση των κανονισμών προτείνει η Μ. Σπυράκη ως εισηγήτρια του ΕΛΚ