Προσκλητήριο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τις ελληνικές μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. “Στην Ελλάδα θέλουμε να φτάσουμε στους πελάτες μας που είναι οι επιχειρήσεις” απάντησε ο Β.Χόιερ στη Μαρία Σπυράκη