Συνέντευξη στην εφημερίδα “Ελευθερία” της Καλαμάτας