Το προεδρείο του ΕΛΚ προτείνει αναθεώρηση του κοινοτικού προϋπολογισμού με κατεύθυνση την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης