ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚ