Υποδοχή μαθητών του Λυκείου Οιχαλίας Τρικάλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο