«Βιοκαύσιμα: από την παραγωγή στο καύσιμο – “Φυτεύουμε” βιοκαύσιμα, αλλάζουμε την ενέργεια»

«Βιοκαύσιμα: από την παραγωγή στο καύσιμο – “Φυτεύουμε” βιοκαύσιμα, αλλάζουμε την ενέργεια»

 

Mε γνώμονα την αύξηση της γνώσης των Ελλήνων παραγωγών, τη γνωριμία με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να δούνε και τις ευκαιρίες, που μπορεί να προκύψουν μέσα από τη νέα γενιά των βιοκαυσίμων διοργάνωσα το Σάββατο 21 Απριλίου συνάντηση εργασίας στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με  την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Bio-BasedIndustriesJointUndertaking (BBI-JU) και το ΠΜΣ «Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη.  

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταιριών που παράγουν και εισάγουν βιοκαύσιμα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα οι ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, MIL OIL HELLAS, ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., GF ENERGY, ΠΕΤΤΑΣ Π. & ΥΙΟΣ, TEXNIKH ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ I.K.E., ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, BIOΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και KIEFER E.Π.Ε. Από τον κατάλογο των εταιριών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αρκετές που δραστηριοποιούνται στο βορειοελλαδικό τόξο, φαίνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων.

Βιο5

Διαβάστε τα βασικά σημεία της ομιλίας μου:

Θέλω να σας παρουσιάσω την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα των βιοκαυσίμων στην Ελλάδα, αναλύοντας πρώτα την πορεία του κλάδου των βιοκαυσίμων στη χώρα μας, όπως και τη θέση της σε πανευρωπαϊκή κατάταξη. Έπειτα θα αναφερθώ στις σχετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζουν τον κλάδο. Αυτές βέβαια δημιουργούν άλλες φορές προβλήματα και άλλες φορές, τις περισσότερες τολμώ να πω, ευκαιρίες. Κλείνοντας, θα παραθέσω συγκεκριμένα παραδείγματα επενδύσεων στον κλάδο των βιοκαυσίμων, καθώς και το πλαίσιο υπό το οποίο αυτές προέκυψαν.

Καταρχήν, όταν αναφερόμαστε σε παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων στην Ελλάδα αναφερόμαστε αποκλειστικά στην παραγωγή βιοντίζελ, καθώς προς το παρόν δεν υπάρχει παραγωγή βιοαιθανόλης. Τα βιοκαύσιμα δημιουργούν ευκαιρίες για δουλειές τόσοστην παραγωγή της πρώτης ύλης όσο και κατά την επεξεργασία τους.

ΒΙΟ2.

Περισσότεροι από είκοσι χιλιάδες αγρότες παράγουν ενεργειακά φυτά στην Ελλάδα σήμερα.

Αυτό που θα πρέπει κυρίως να τονιστεί είναι ότι ο τζίρος από την πώληση του βιοντίζελ ανήλθε συνολικά στα 142 εκατομμύρια € εκ των οποίων τα 72 εκατομμύρια € επέστρεψαν στους αγρότες μέσω της συμβολαιακής καλλιέργειας των ενεργειακών φυτών (ηλίανθος, ελαιοκράμβη, σόγια).

Στην ελληνική επικράτεια, η καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών καλύπτει περί τα 900.000 στρέμματα γης.

Μάλιστα, εκτιμάται πως στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών απασχολούνται πάνω από 27.000 αγροτικές οικογένειες.

ΒΙΟ1

 

Τώρα, όσον αφορά στα στοιχεία που αφορούν το βιοντίζελ στην Ελλάδα :

 • Τα τελευταία 2 χρόνια (κατανομές 2016 και 2017) η προς κατανομή ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ ήταν 132.000 χιλιόλιτρα.
 • Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 85 % της συνολικής ετήσιας ποσότητας βιοντίζελ που αναμιγνύεται με το πετρέλαιο κίνησης. Το υπόλοιπο 15 % που αντιστοιχεί σε 20.000 χιλιόλιτρα το αγοράζουν απ’ ευθείας τα διυλιστήρια , εκτός πλαισίου κατανομής με ελεύθερη διαπραγμάτευση
 • Το ποσοστό ανάμιξης του βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης είναι 7 % κατ’όγκο.
 • Στην κατανομή του 2017 συμμετείχαν 12 παραγωγοί εταιρείες , 3 εισαγωγικές εταιρείες και τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ και της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ως εισαγωγείς.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ας περάσουμε στις πρωτοβουλίες της Κομισιόν καθώς και στις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση ή έμμεση αναφορά στα βιοκαύσιμα.

ΒΙΟ3.

Η ισχύουσα Oδηγία για τις ΑΠΕ (οδηγία 2009/28 / ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1513) θέτει δεσμευτικούς στόχους για το μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. Οι στόχοι αυτοί κυμαίνονται από 10% (Μάλτα) έως 49% (Σουηδία) και αντιστοιχούν σε μερίδιο της ΕΕ που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 20% ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2020.

Στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής που αφορά την πρόοδο στον τομέα των βιοκαυσίμων τον Ιούνιο του 2015, επισημαίνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχουν τους συνολικούς στόχους τους για τις ΑΠΕ μέχρι το 2020. Βέβαια, αυτό δε σημαίνει πως δεν χρειάζονται πρόσθετες προσπάθειες σε ορισμένα κράτη μέλη για να προχωρήσουν πέρα από τους ενδιάμεσους στόχους τους.

Επιπλέον, η Οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας :

 • θέτει ως στόχο το μερίδιο 10% των ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών έως το 2020,
 • εισάγει μια σειρά μηχανισμών διασυνοριακής συνεργασίας και κοινά σχέδια για την προώθηση των ΑΠΕ – μέχρι στιγμής στα κράτη μέλη) και
 • καθορίζει τα κριτήρια αειφορίας της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα.

Το 2015 η Οδηγία για τις ΑΠΕ και η Οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων (Fuel Quality Directive) αναθεωρήθηκαν για να αναγνωρίσθουν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που  έχει η παραγωγή βιοκαυσίμων όσον αφορά την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης και τις εκπομπές των σχετικών αερίων του θερμοκηπίου (GHG).

Δεδομένου ότι η Οδηγία ΑΠΕ έχει σχεδιαστεί για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το 2020, θα πρέπει να αναθεωρηθεί έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του μεριδίου τουλάχιστον 27% των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ έως το 2030.

Η τελευταία, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο διευκρίνισε ότι ο στόχος του 27% πρέπει να είναι δεσμευτικός για την ΕΕ στο σύνολό της, αλλά θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να καθορίζονται νομικά δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι, προκειμένου να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη.

Τον Ιανουάριο του 2018 ψηφίστηκε από την Ολομέλεια η τελική πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ΑΠΕ που ανάμεσα στα άλλα υποστηρίζει ότι:

 • Το Κοινοβούλιο δεν θα μειώσει το όριο του 7% για τα βιοκαύσιμα στις μεταφορές (η Επιτροπή είχε προτείνει να μειωθεί από 7% σε 3,8% μεταξύ 2021 και 2030), αλλά αντίθετα να καθορίσει στο 0% τη συνεισφορά βιοκαυσίμων και βιορευστών παραγόμενων από φοινικέλαιο από το 2021. Αυτό θα αποκλείει αποτελεσματικά το φοινικέλαιο από το να θεωρηθεί ως ΑΠΕ για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, αποτρέποντας έτσι την αποθάρρυνση της χρήσης του ως καυσίμου μεταφοράς.
 • Κατά τον υπολογισμό του στόχου μεταφοράς που πρέπει να πληρούν τα κράτη μέλη, θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στον τομέα των αερομεταφορών και στη ναυτιλία, καθώς και στην ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται στα οδικά οχήματα.
 • Οι προμηθευτές καυσίμων στα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν σημαντικά το ελάχιστο μερίδιο των βιοκαυσίμων στην προσφορά τους από 1,5% (2021) σε 10% (2030).
 • Τέλος, η Επιτροπή θα πρέπει να συντάσσει κάθε δύο χρόνια έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις και τα οφέλη των βιοκαυσίμων στην Ένωση καθώς και στις τρίτες χώρες.

Στο τελευταίο κομμάτι της παρέμβασής μου θέλω να αναφερθώ συνοπτικά στις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται για επενδύσεις στον κλάδο των βιοκαυσίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΒΙΟ4.

Φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε το σχέδιο Juncker και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων από κάποιες επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όπως η επένδυση στην CretaFarms ή πιο πρόσφατα η σύσταση του Επενδυτικού Ταμείου Equifund για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας.

Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε ότι ξεκινάει μία πολύ σημαντική χρηματοδοτική πρωτοβουλία στοχευμένη στον αγροτικό κλάδο και τη βιοοικονομία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, που θα τρέξει μέχρι το 2022,  η ΕΤΕΠ θα διαθέσει 400 εκ. ευρώ με στόχο να χρηματοδοτήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 1 δις.

Βιο3

Εκτός αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας θέλω να αναφέρω ακόμα ένα παράδειγμα. Συγκεκριμένα, στο Βίλνιους της Λιθουανίας χρηματοδοτήθηκε η δημιουργία μίας μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και δημοτικά απορρίμματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι το έργο συγκέντρωσε πόρους και από τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά και από το Σχέδιο Juncker. Ειδικότερα, από το Ταμείο Συνοχής επενδύθηκαν 139 εκ. ευρώ, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων παρείχε δάνειο 190 εκ. ευρώ.

Τα παραδείγματα αυτά αποδεικνύουν ότι  πλέον το μέλλον των χρηματοδοτήσεων από κοινοτικά χρήματα θα περνάει μέσα από χρηματοδοοικονομικά εργαλεία και ότι θα πρέπει οι επενδύσεις να είναι βιώσιμες και αποδοτικές για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν. 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε απόσπασμα από την ομιλία μου.

 

Kατεπείγουσα ερώτησή μου στην Κομισιόν για την ΕΥΑΘ

Kατεπείγουσα ερώτησή μου στην Κομισιόν για την ΕΥΑΘ

ια έβδομη συνεχή ημέρα παρατηρούνται προβλήματα στην υδροδότηση της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, πολλές περιοχές έχουν εδώ και μέρες παντελή έλλειψη νερού ενώ περιοδικές διακοπές παρατηρούνται και σε περιοχές όπου έχει αποκτασταθεί το πρόβλημα.
Ως αποτέλεσμα, ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι και παιδιά στις εν λόγω περιοχές δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό καθώς έχει παρατηρηθεί θολότητα του νερού στις περιοχές όπου επανέρχεται  μερικως η υδροδότηση.
Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Εταιρίας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. φαίνεται να έχει ενταχθεί έργο με τίτλο «Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ», προϋπολογισμού €4.15 εκ. ευρώ.
Έχοντας υπόψη ότι το πρόβλημα οφείλεται σε κακή συντήρηση των υποδομών και δικτύων διανομής του νερού, ερωτάται η Επιτροπή:
1.Τι προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους έργων υδροδότησης;
2.Έχει χρηματοδοτηθεί κατά το παρελθόν η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. από κοινοτικούς πόρους και εχει υποβάλει σχετικά σχεδια για χρηματοδότηση  βελτιωσης υποδομών δικτυου την τελευταία πενταετία;
3.Σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκεται το συγχρηματοδοτούμενο  έργο και ποτε προβλέπεται η ολοκλήρωση του;

ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΑΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ”

ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΑΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ”

Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με μία σύντομη αναδρομή στην πορεία των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ για την ενίσχυση των επενδύσεων  σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα θα αναφερθώ στην πορεία του ΕΣΠΑ, την πορεία των διασυνοριακών προγραμμάτων, του INTERREGδηλαδή καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

pamak1

Σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει πετύχει σημαντικές επιδόσεις, όχι μόνο σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες, αλλά και σε σχέση με τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα που τρέχουν πανελλαδικά. Ενδεικτικά κάποια στοιχεία (Δεκέμβριος 2017 ΔΤ Περιφέρειας):

pamak2

 1. Έχει ενεργοποιηθεί πάνω από το 84% του συνόλου του Προγράμματος.

pamak3

2.Έχουν εκδοθεί πάνω από 70 Προσκλήσεις που καλύπτουν όλους τους θεματικούς στόχους με διαθέσιμο προϋπολογισμό πάνω από 660 εκ. ευρώ.

pamak43.Έχουν ενταχθεί πάνω από 183 έργα συνολικού προϋπολογισμού 512,8 εκατομμυρίων ευρώ εκ των οποίων έχουν συμβασιοποιηθεί σε ύψος 340 εκ. ευρώ

pamak5

Εν συνεχεία η Περιφέρεια έχει καταφέρει να συμμετέχει σε πληθώρα έργων στο πλαίσιο των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας με ίσως πιο σημαντικό την πρόταση προϋπολογισμού 1.460.000 ευρώ, για την ανάδειξη της Αμφίπολης Σερρών ως τουριστικού προορισμού.

pamak6

Σε ό,τι αφορά την πορεία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων η πορεία του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος φαίνεται να είναι καλή καθώς έχουν ενεργοποιηθεί 51.3 δις ευρώ σε εγκεκριμένα έργα τα οποία αναμένεται να κινητοποιήσουν 256.9 δις σε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία.

pamak7

Σε ότι αφορά την Ελλάδα ειδικότερα, τα στοιχεία λένε ότι μέχρι και τον Δεκέμβριο έχουν εγκριθεί 1.7 δις τα οποία αναμένεται να κινητοποιήσουν 5.7 δις επενδύσεων συνολικά.

Τα ποσά αυτά επιμερίζονται σε 1.4 δις με αντίστοιχη κινητοποίηση 3.5 δις σε έργα υποδομών και καινοτομίας και σε 313 εκ. με αντίστοιχη κινητοποίηση 2.2 δις σε χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν των επενδύσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια, και ειδικότερα σε ότι αφορά την επένδυση στο αεροδρόμιο μας, λείπουν τα έργα υποδομών που είναι επικεντρωμένα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

pamak9

Πέραν των παραπάνω, θέλω να σταθώ σε μία πρόσφατη εξέλιξη η οποία πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για επιχειρηματική ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων προστιθέμενης αξίας στη Θεσσαλονίκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από δύο εβδομάδες, δημοσιοποίησε τη στρατηγική της για τα πλαστικά στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στην πρωτοβουλία-πυλώνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Θέλω αρχικά να σας δώσω μερικά νούμερα που ισχύουν πανευρωπαϊκά.

pamak10

 1. Στηνν ΕΕ, το δυναμικό ανακύκλωσης των πλαστικών αποβλήτων παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο. Τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πλαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους είναι πολύ χαμηλά, ιδίως σε σύγκριση με άλλα υλικά, όπως χαρτί, γυαλί ή μέταλλα.
 2. Περίπου 25,8 εκατ. τόνοι πλαστικών αποβλήτων παράγονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Λιγότερο από το 30 % των εν λόγω αποβλήτων συλλέγεται για ανακύκλωση. Σημαντικό τμήμα του ποσού αυτού μεταφέρεται από το έδαφος της ΕΕ6 για να υποβληθεί σε επεξεργασία σε τρίτες χώρες, στις οποίες μπορεί να εφαρμόζονται διαφορετικά περιβαλλοντικά πρότυπα.
 3. Στην ΕΕ, ο τομέας των πλαστικών απασχολεί 1,5 εκατομμύριο άτομα και το 2015 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 340 δισ. EUR . Αν και η παραγωγή πλαστικών στην ΕΕ υπήρξε σταθερή τα τελευταία χρόνια, το μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά μειώνεται καθώς αυξάνεται η παραγωγή σε άλλα μέρη του πλανήτη.
 4. pamak11

Επιπρόσθετα, στο πεδίο της χρηματοδότησης η ΕΕ έχει συμβάλλει με τα ακόλουθα:

 1. Μέχρι σήμερα, έχουν διατεθεί περισσότερα από 250 εκατ. EUR από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για τη χρηματοδότηση της Ε&Α σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με την κυκλική οικονομία
 2. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ στον τομέα της ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης των πλαστικών. Από το 2014 έως το 2020 διατέθηκαν περισσότερα από 5,5δισ. EUR για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων. Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να οδηγήσει κυρίως σε αύξηση της ικανότητας ανακύκλωσης αποβλήτων κατά 5,8 εκατομμύρια τόνους ετησίως .
 3. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εν προκειμένω, για παράδειγμα στηρίζοντας τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αλυσίδας αξίας, καθώς και έργα για την ανακύκλωση πλαστικών σε κλειστό κύκλο. Πρόσφατα δρομολογήθηκε η «Πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας», η οποία θα συμβάλει στην ενημέρωση των επενδυτών και θα διευκολύνει την πρόσβαση έργων κυκλικής οικονομίας σε χρηματοδότηση.

Προκύπτει ότι υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο θα αναπτυχθούν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες δεδομένης της ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας από την ΕΕ και σε επίπεδο πολιτικών αλλά και σε χρηματοδοτήσεων. Έχοντας υπόψη τόσο την προαναφερθείσα γεωστρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης, όσο και τις ανάγκες της περιοχής για παραγωγικές επενδύσεις, θεωρώ ότι η χρονική συγκυρία είναι ιδανική προκειμένου να εξετάσουμε σοβαρά το ενδεχόμενο η Θεσσαλονίκη να αποτελέσει διαβαλκανικό κόμβο για την κυκλική οικονομία, προσελκύοντας επενδύσεις και δημιουργώντας βιώσιμες θέσεις απασχόλησης αλλά θέσεις που θα αξιοποιούν το υψηλό επιστημονικό αλλά και τεχνολογικό δυναμικό της χώρας μας.

pa4

Θα ήθελα να συνεχίσω τώρα θέτοντας υπόψη σας την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με τίτλο «Ετοιμότητα για το Μέλλον της Παραγωγής», η χώρα μας είναι η μόνη από τα παλαιά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία κατατάσσεται στις αναδυόμενες  χώρες με χαμηλή προοπτική. Η επίδοση αυτή επηρεάζεται κυρίως από τρεις παράγοντες. Πρώτον, το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας και καινοτομίας, δεύτερον το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για παραγωγικές επενδύσεις και τρίτον το περιβάλλον της ζήτησης. Αν ο τρίτος παράγοντας είναι ίσως ο πιο έντονα επηρεασμένος από την κρίση, θα έλεγε κανείς ότι οι χαμηλές επιδόσεις στους άλλους δύο τομείς προκαλούν μάλλον έκπληξη. Και αυτό γιατί μετά από όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα, θα περίμενε κανείς ότι τουλάχιστον το θεσμικό πλαίσιο θα είχε καλύτερη επίδοση.

pa1

Επιπρόσθετα, αν και η χώρα έχει σχετικά υψηλή κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες, δηλαδή σε μηχανικούς και επιστήμονες πληροφορικής, οι επιμέρους επιδόσεις της στην προσέλκυση επενδύσεων στις αναδυόμενες τεχνολογίες αλλά και σε επενδύσεις εντάσεως και μεταφοράς τεχνολογίας. Για να σας δείξω τη μεγάλη αντίθεση, η Ελλάδα, σε σχέση με τις 100 χώρες της έρευνας, κατατάσσεται δέκατη στον τομέα της διαθεσιμότητας μηχανικών και επιστημόνων και 21η στον τομέα επιστημονικών και τεχνολογικών δημοσιεύσεων. Από την άλλη πλευρά, βρίσκεται χαμηλότερα από την 90η θέση σε ό,τι έχει να κάνει με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων αλλά και του δημοσίου τομέα να αξιοποιήσουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες αλλά και τη δυνατότητα να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις.

pa2

Σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο απλά θα αρκεστώ να πω ότι αν και στα επί μέρους χαρακτηριστικά η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση της κατάταξης, υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο στο οποίο βρίσκεται στον πάτο. Ειδικότερα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 100η θέση (από τις 100) σχετικά με την μελλοντική προοπτική της κυβέρνησης. Και αυτό δεν το λέμε εμείς ως αντιπολίτευση, το λέει το παγκόσμιο διεθνές φόρουμ το οποίο έχει μεγάλη εμπειρία στο να αξιολογεί τις επιδόσεις των κρατών που συμπεριλαμβάνει στις έρευνές του.

Συμπερασματικά λοιπόν θα έλεγα ότι οι λόγοι που δεν μπορεί η Ελλάδα και κατ’ επέκταση η Θεσσαλονίκη να προσελκύσει επενδύσεις είναι, αφενός η αδυναμία να διατηρήσει το επιστημονικό και τεχνολογικά καταρτισμένο δυναμικό που παράγουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά μας ιδρύματα. Κάτι τέτοιο θα την καθιστούσε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό καθώς ένας πολύ σημαντικός παράγοντας αξιολόγησης της επενδυτικής σκοπιμότητας είναι η πρόσβαση σε τεχνολογικά και επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη. Αφετέρου, νομίζω ότι πρέπει η χώρα να αποτινάξει επιτέλους την, δυστυχώς θεμελιωμένη, ρετσινιά της χώρας που απλά δεν θέλει νέες ιδιωτικές επενδύσεις και κάνει τη ζωή δύσκολη σε όσους τολμούν να επενδύσουν σε αυτήν. Για αυτό χρειάζεται όμως αυτονόητα πολιτική αλλαγή καθώς πλέον η αδυναμία της παρούσας κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό για τις επενδύσεις κλίμα πλέον αποτυπώνεται με το χειρότερο δυνατό τρόπο σε έγκυρες μελέτες όπως αυτή του Διεθνούς Επιχειρηματικού Φόρουμ.

 

Ξεκινώντας λοιπόν στο τι πρέπει να γίνει θα σας πως επιγραμματικά πως χρειάζονται τα εξής:

pamak12

Πρώτον, χαμηλότεροι φόροι για τις επιχειρήσεις, όσο το δυνατόν περισσότερο, με ταυτόχρονη μείωση των δαπανών.

Δεύτερον, πλήρης ανάληψη μεταρρυθμιστικής ατζέντας με έμφαση στις διαρθρωτικές αλλαγές που ανοίγουν την οικονομία μας και την κάνουν πιο ανταγωνιστική και ελκυστική για επενδύσεις.

pamak13

Τρίτον, δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης για τους νέους και ταλαντούχους αλλά και ευνοϊκότερο περιβάλλον σύστασης και λειτουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων.

pamak14

Τέταρτον, μεθοδική αξιοποίηση των σημαντικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη γεωστρατηγική θέση της χώρας επενδύοντας σε υποδομές logisticsκαι μεταφορών.

pamak14 (2)

Πέμπτον, αξιοποίηση με όρους ιδιωτικονομικούς του τεράστιου πολιτιστικού μας αποθέματος για την βελτίωση της τουριστικής μας ελκυστικότητας κατά τη διάρκεια όλου του έτους αλλά και για τη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

pamak15

Στην πράξη τώρα, θα σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα πέραν των ήδη δρομολογηθέντων επενδύσεων, όπως αυτές του ΟΛΘ αλλά και της αναβάθμισης του αεροδρομίου της πόλης μας.

pamak16

Πρώτο παράδειγμα, η απορρύπανση του παράκτιου μετώπου. Αποτελεί ένα έργο το οποίο όχι μόνο θα λύσει το διαχρονικό πρόβλημα στον Θερμαϊκό αλλά θα δώσει νέα πνοή στην περιοχή καθώς θα αναβαθμίσει ποιοτικά το περιβάλλον. Ειδικά για την βελτίωση του περιβάλλοντος, πέρα από τα σχεδόν 1.5 δις που είναι διαθέσιμα μέσω του ΕΣΠΑ πανελλαδικά για αντίστοιχες δράσεις, θέλω να αναφέρω και το πρόγραμμα για τις Αστικές Καινοτόμες Δράσεις, το οποίο χρηματοδοτεί έργα προϋπολογισμού έως και 5 εκ. ευρώ για την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων με θέμα την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, και την ενίσχυση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων στην τοπική οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι τόσο η Αθήνα όσο και το Ηράκλειο έχουν πετύχει χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα αυτό και θα έλεγα ότι και η Θεσσαλονίκη μας μπορεί να διεκδικήσει χρηματοδότηση.

Δεύτερο παράδειγμα, η αξιοποίηση της γεωστρατηγικής θέσης της πόλης μας. Όπως προανέφερα, αν η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ έχει τα αποτελέσματα που έως τώρα φαίνεται να έχει η αντίστοιχη ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, τότε σίγουρα θα αποτελέσει έναυσμα για ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως κέντρου μεταφορών και logistics. Περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης θα επιφέρει το κυοφορούμενο έργο σιδηροδρομικής διασύνδεσης Ελλάδος-Βουλγαρίας-Ρουμανίας. Η σιδηροδρομική σύνδεση των λιμανιών Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Αλεξανδρούπολης με τα λιμάνια Μπουργκάς-Βάρνα-Ρούσε της Βουλγαρίας με σκοπό να φτάσει έως και την Κοστάντζα της Ρουμανίας, ανοίγει νέους ορίζοντες στις συνδυασμένες μεταφορές κάνοντας τη Θεσσαλονίκη τόσο αφετηρία όσο και τελικό προορισμό ενός πολύ σημαντικού δικτύου.

Τρίτο παράδειγμα, η αξιοποίηση του πολιτιστικού μας αποθέματος με καινοτόμο τρόπο. Φέτος είναι έτος πολιτιστικής κληρονομιάς και στο πλαίσιο αυτό θα οργανώσω στην πόλη μας μία εκδήλωση με θέμα την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού υλικού με προσκεκλημένη την αρμόδια Επίτροπο για τις ψηφιακές τεχνολογίες κα MariyaGabriel. Πέραν αυτού, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ολοκλήρωσε πρόσφατα μία πολύ ενδιαφέρουσα συμφωνία με το Γαλλικό Ινστιτούτο για τη Χρηματοδότηση του Κινηματογράφου και των Πολιτισμικών Βιομηχανιών. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Τράπεζα θα παράσχει συνολικά 130 εκ. για τη χρηματοδότηση μέσω δανείων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πολιτιστική βιομηχανία. Θα σταθώ εδώ στην πρόσκληση που εξέδωσε πριν από μερικές μέρες η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 4.2 εκ. ευρώ η οποία αφορά έργα πληροφορικής για φορείς της Περιφέρειας, τα οποία θα μπορούσαν εν προκειμένω να είναι προσανατολισμένα προς την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος μέσω τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης του.

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω και πάλι ότι πρώτο μας μέλημα είναι πως θα άρουμε πρώτα τα υφιστάμενα εμπόδια προκειμένου να γίνει η χώρα μας και φυσικά η Θεσσαλονίκη μας ελκυστικός τόπος για επενδύσεις. Εν συνεχεία θα πρέπει να υπάρξει το κατάλληλο μείγμα πολιτικών προκειμένου να πείσουμε ότι η Ελλάδα είναι ανοικτή και έτοιμη να υποδεχθεί επενδύσεις.

 

ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Μ.Ι. ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΜΕ ΘΕΜΑ “Η στήριξη εφημερίδων και περιοδικών στην εποχή της κρίσης”

ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Μ.Ι. ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΜΕ ΘΕΜΑ “Η στήριξη εφημερίδων και περιοδικών στην εποχή της κρίσης”

Στην Ελλάδα η κρίση του Τύπου είναι βαθιά διαρθρωτική και πολυεπίπεδη και εκτείνεται, φυσικά, σε όλες τις εκδοτικές επιχειρήσεις.

Είναι μια δίδυμη κρίση που αφορά στην αξιοπιστία και την αλλαγή του βασικού μοντέλου. Είναι μία κρίση που αφορά στο πέρασμα των Μέσων στη νέα εποχή. Είναι και μία κρίση που οπωσδήποτε είναι κρίση μέσα στην κρίση της δημοσιονομικής κρίσης.

Θα παραθέσω με μία αξιολόγησημία σειρά από καλές πρακτικές υποστήριξης Μέσων Ενημέρωσης, και ειδικά του έντυπου Τύπου, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

esiea3

Υπάρχει πράγματι η διαδεδομένη πρακτική της δημιουργίας ενός ειδικού Ταμείου του Τύπου που έχει χαρακτηριστικά προώθησης του εκσυγχρονισμού του Τύπου. Αυτό το ειδικό Ταμείο χρηματοδοτείται με δεδομένες πρακτικές στο εξωτερικό και είναι μία ευκαιρία να αρχίσουμε να το συζητάμε και εδώ και να δούμε ακριβώς πώς θα βρούμε και τους πόρους. Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση δεν εδράζεται στην ιδέα να ξαναγυρίσουμε το λογαριασμό στους φορολογούμενους, αλλά να δούμε πώς θα δώσουμε κίνητρα, ούτως ώστε και τον Τύπο να ενδυναμώσουμε και τις θέσεις απασχόλησης να υποστηρίξουμε και την πολυφωνία να φέρουμε.

Και ξεκινάω. Υπάρχουν συστήματα ενίσχυσης από τη δεκαετία του ’70 που περιλαμβάνουν μειωμένο ΦΠΑ στις πωλήσεις, επιδότηση στην μεταφορά του Τύπου, ενίσχυση των πρακτορείων διανομής και μειωμένα τέλη.

Αναζητώντας τις χώρες που το κάνουν με τον επαρκέστερο και μάλλον και με τον ακριβότερο τρόπο, η Φιλανδία ξοδεύει 130 ευρώ ανά κάτοικο το χρόνο σε αυτή την προσπάθεια ώστε να ενισχύσει τον Τύπο. Είναι μία επένδυση 22 φορές περισσότερες από αυτή που κάνουν συνολικά οι ΗΠΑ, 9 φορές περισσότερες από αυτό που κάνει η Γερμανία, 5 φορές περισσότερες από αυτό που κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει έναν εδραιωμένο Τύπο και ειδικά έναν, επιτρέψτε μου την εμπειρία του παρελθόντος, εδραιωμένο τοπικό Τύπο με πολύ ισχυρά χαρακτηριστικά.

esiea4

Η Φιλανδία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν ένα διπλό σύστημα υποστήριξης του Τύπου. Συνδυάζουν σε υψηλό βαθμό τη χρηματοδότηση των τελών αδείας για τα δημόσια Μέσα με την παράλληλη έμμεση επιδότηση των ιδιωτικών Μέσων.

Στη Γαλλία υπάρχει το Ταμείο, για το οποίο ξεκινάμε ήδη να συζητάμε. Είναι το στρατηγικό Ταμείο για την ανάπτυξη του Τύπου. Ιδρύθηκε το 2012, στηρίζει μέσω άμεσων βοηθημάτων του κράτους σχέδια καινοτομίας, αύξηση της παραγωγικότητας μέσω του βιομηχανικού εκσυγχρονισμού και υποστήριξη στην ψηφιακή ανάπτυξη.

Στην πραγματικότητα δηλαδή είναι το εργαλείο εκείνο, μέσα από το οποίο θα περάσει όλος ο εκσυγχρονισμός του γαλλικού Τύπου, προκειμένου να επεκταθεί η επιρροή του και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στη Γαλλία.

Υπάρχουν όμως και έμμεσες επιδοτήσεις. Μειωμένος ΦΠΑ 2,1% επί των πωλήσεων και 5,5% στην εκτύπωση, απαλλαγή του φόρου από την ακίνητη περιουσία, επιδότηση των ταχυδρομικών μελών. Είναι επίσης μειωμένες οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων στην αλυσίδα του Τύπου.

Στην Ιταλία ακολουθήθηκε επίσης μία διαδικασία ενίσχυσης μέσω των δημοσίων επενδύσεων από το 2016 με τοΤαμείο για το πλουραλισμό και την καινοτομία στην ενημέρωση. Το Ταμείο έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτό της Γαλλίας, έχει όμως πολύ μεγαλύτερο ποσό σε ό,τι αφορά την κατανομή των δημοσίων πόρων. Για παράδειγμα, μόλις το 2016 το κονδύλι που διέθεσε η Ιταλία για αυτή την υπόθεση άγγιξε τα 155 εκατομμύρια ευρώ.

Στο Βέλγιο η διαρκής στήριξη του έντυπου Τύπου είναι καθιερωμένη. Μειωμένος ΦΠΑ, ταχυδρομικές ατέλειες. Και βέβαια εκεί υπάρχει και ένα ποσό 7,6 εκατομμυρίων ευρώ που δίνεται για άμεση ενίσχυση στο γαλλόφωνο Τύπο που έχει μόνο ένα κριτήριο: την τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι βρισκόμαστε πραγματικά σε μία εποχή πολλαπλών προκλήσεων. Η συζήτηση για τα fake news που ξεκινάει από το καθημερινό επίπεδο και διατρέχει συνολικά το πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς, είναι μία συζήτηση που νομίζω ότι λαμβάνουμε όλοι μέρος. Ο καθένας από τη δική του πλευρά.

Ως συμπρόεδρος στην πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και επειδή πληροφορούμαι ότι και ο κ. Παππάς θα μιλήσει στο ELC, νομίζω πως είναι μία καλή ευκαιρία να ξεκινήσουμε ο καθένας, προφανώς με βάση την αρμοδιότητά του, από το σπίτι μας.

Δηλαδή σε κάθε περίπτωση να ελέγχουμε και να προσπαθούμε να περιορίσουμε αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα μας, στο κόμμα μας, στο σπίτι μας. Και να προσπαθούμε να μην ενθαρρύνουμε τέτοιες πρακτικές, γιατί βεβαίως εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα του τρόπου, με τον οποίο συνεργάζονται οι κολοσσοί με αυτή την επιλογή του ελέγχου των fake news. Υπάρχει όμως και ο δικός μας μικρός κόσμος, η δική μας μικρή συνεισφορά σε αυτήν την προσπάθεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της στρατηγικής της αντιμετώπισης των fake news θα επιχειρήσει να δημιουργήσει ένα σύστημα ελέγχου των fake news. Καταλαβαίνετε όμως ότι καμία φορά τα ψέματα τρέχουν πολύ γρηγορότερα από τα θεσμικά πλαίσια και από τις επιπτώσεις που μπορούμε να βάλουμε.

Συνεχίζοντας με τις ιδέες που έχουμε συλλέξει, βλέπουμε ότι στην Αυστρία υπάρχει μία καινοτόμα ιδέα, πέφτουν 10%, επιστρέφονται δηλαδή 10% τα έξοδα σε όσες εφημερίδες διανέμονται δωρεάν στα σχολεία. Και είναι και αυτό ένας τρόπος, για να μπορέσουμε να εμπλέξουμε έτσι το νεανικό κοινό σε μία κατάσταση πέρα από τη διαδικτυακή και σε μία κατάσταση που εμπλέκει και το χαρτί σε αυτή την υπόθεση.

Στη Σουηδία, που έχει επίσης έναν πολύ ισχυρό Τύπο, υπάρχουν αναπτυξιακές επιδοτήσεις. Εκεί, δηλαδή, όποιος αποφασίζει να αναπτύξει την επιχείρηση του Τύπου έχει ένα ειδικό καθεστώς υποστήριξης με στόχο την αύξηση των θέσεων εργασίας αλλά και με στόχο την, αν θέλετε, διεύρυνση του πλουραλισμού, διότι υπάρχουν ειδικά κριτήρια που δεν αφορούν μόνο στους κολοσσούς, αλλά αφορούν και στις μικρότερες επιχειρήσεις, αφορούν και στις επαρχιακές επιχειρήσεις του Τύπου.

Για να μη σας κουράζω, θα ήθελα μόνο να μείνω σε δύο σημεία.

Το πρώτο αφορά στους πρώην και πάντα συναδέλφους μου. Αφορά δηλαδή ατην επιλογή των δημοσιογράφων να εμπλακούν στα αλήθεια στο ρεπορτάζ, να επενδύσουν σε αυτό, να επενδύσουν στην αξία της αποκάλυψης και στην αξία της  υπηρεσίας στο κοινό.

Όλοι έχουμε απόψεις. Τις είχαμε, τις διαμορφώσαμε στη διαδρομή και πάντως οι άνθρωποι ξεχωρίζουμε γιατί έχουμε απόψεις. Είναι διαφορετικό πράγμα αυτό από τη διαρκή υποβάθμιση, υπονόμευση της αξιοπιστίας των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτόν τον κλάδο.

Το δεύτερο και το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ως πολιτικοί οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τη μετάβαση του Τύπου στη νέα εποχή όχι μόνο μέσα από τα γνωστά και παραδοσιακά εργαλεία της επιμόρφωσης, αλλά κυρίως μέσα από συγχωνεύσεις, μέσα από τη δημιουργία ισχυρών παικτών.

Για εμένα ο περιφερειακός Τύπος είναι μία πολύ μεγάλη κατηγορία και πρέπει εκεί να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το τοπίο και να ενθαρρύνουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.

Στην πραγματικότητα πιστεύω πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Είναι όμως απαραίτητο να γνωρίζουμε όλοι ότι κάποια πράγματα περνάνε από εμάς. Στην περίοδο της κρίσης 70% έπεσε η δαπάνη στον Τύπο από το 2008 και 40% τα έσοδα από την κυκλοφορία. Εν ολίγοις καταστροφή. Κάποια από τα στοιχεία μπορούν να λειτουργήσουν  σε ένα πλαίσιο κινήτρων και, χωρίς να ανακαλύψουμε την Αμερική, υιοθετώντας καλές πρακτικές, να πάμε παρακάτω

“Πως μπορεί η Θεσσαλονίκη να προσελκύσει επενδύσεις”.Ομιλία μου στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης

“Πως μπορεί η Θεσσαλονίκη να προσελκύσει επενδύσεις”.Ομιλία μου στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης

 

Κύρια σημεία από την ομιλία μου στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης.

(https://www.youtube.com/watch?v=FiXbv7hTWGo&feature=youtu.be)

Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με τίτλο «Ετοιμότητα για το Μέλλον της Παραγωγής», η χώρα μας είναι η μόνη από τα παλαιά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία κατατάσσεται στις αναδυόμενες  χώρες με χαμηλή προοπτική. Η επίδοση αυτή επηρεάζεται κυρίως από τρεις παράγοντες. Πρώτον, το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας και καινοτομίας, δεύτερον το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για παραγωγικές επενδύσεις και τρίτον το περιβάλλον της ζήτησης. Αν ο τρίτος παράγοντας είναι ίσως ο πιο έντονα επηρεασμένος από την κρίση, θα έλεγε κανείς ότι οι χαμηλές επιδόσεις στους άλλους δύο τομείς προκαλούν μάλλον έκπληξη. Και αυτό γιατί μετά από όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα, θα περίμενε κανείς ότι τουλάχιστον το θεσμικό πλαίσιο θα είχε καλύτερη επίδοση.

Αν.Συνέδριο1

Επιπρόσθετα, αν και η χώρα έχει σχετικά υψηλή κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες, δηλαδή σε μηχανικούς και επιστήμονες πληροφορικής, οι επιμέρους επιδόσεις της στην προσέλκυση επενδύσεων στις αναδυόμενες τεχνολογίες αλλά και σε επενδύσεις εντάσεως και μεταφοράς τεχνολογίας. Για να σας δείξω τη μεγάλη αντίθεση, η Ελλάδα, σε σχέση με τις 100 χώρες της έρευνας, κατατάσσεται δέκατη στον τομέα της διαθεσιμότητας μηχανικών και επιστημόνων και 21η στον τομέα επιστημονικών και τεχνολογικών δημοσιεύσεων. Από την άλλη πλευρά, βρίσκεται χαμηλότερα από την 90η θέση σε ό,τι έχει να κάνει με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων αλλά και του δημοσίου τομέα να αξιοποιήσουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες αλλά και τη δυνατότητα να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις.

Σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο, αν και στα επί μέρους χαρακτηριστικά η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση της κατάταξης, υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο στο οποίο βρίσκεται στον πάτο. Ειδικότερα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 100η θέση (από τις 100) σχετικά με τον μελλοντικό προσανατολισμό  της κυβέρνησης. Και αυτό δεν το λέμε εμείς ως αντιπολίτευση, το λέει το παγκόσμιο διεθνές φόρουμ το οποίο έχει μεγάλη εμπειρία στο να αξιολογεί τις επιδόσεις των κρατών που συμπεριλαμβάνει στις έρευνές του.

AN.SLIDE1

Συμπερασματικά οι λόγοι που δεν μπορεί η Ελλάδα και κατ’ επέκταση η Θεσσαλονίκη να προσελκύσει επενδύσεις είναι, αφενός η αδυναμία να διατηρήσει το επιστημονικό και τεχνολογικά καταρτισμένο δυναμικό που παράγουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά μας ιδρύματα. Κάτι τέτοιο θα την καθιστούσε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό καθώς ένας πολύ σημαντικός παράγοντας αξιολόγησης της επενδυτικής σκοπιμότητας είναι η πρόσβαση σε τεχνολογικά και επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη.

AN.SYN2

Αφετέρου πρέπει η χώρα να αποτινάξει επιτέλους την, δυστυχώς θεμελιωμένη, ρετσινιά της χώρας που απλά δεν θέλει νέες ιδιωτικές επενδύσεις και κάνει τη ζωή δύσκολη σε όσους τολμούν να επενδύσουν σε αυτήν.

AN.SYN3

Για αυτό χρειάζεται όμως αυτονόητα πολιτική αλλαγή καθώς πλέον η αδυναμία της παρούσας κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό για τις επενδύσεις κλίμα πλέον αποτυπώνεται με το χειρότερο δυνατό τρόπο σε έγκυρες μελέτες όπως αυτή του Διεθνούς Επιχειρηματικού Φόρουμ.

AN.SYN4

Τι πρέπει να γίνει:

Πρώτον, χαμηλότεροι φόροι για τις επιχειρήσεις, όσο το δυνατόν περισσότερο, με ταυτόχρονη μείωση των δαπανών.

AN.SYN6

Δεύτερον, πλήρης ανάληψη μεταρρυθμιστικής ατζέντας με έμφαση στις διαρθρωτικές αλλαγές που ανοίγουν την οικονομία μας και την κάνουν πιο ανταγωνιστική και ελκυστική για επενδύσεις.

AN.SYN7

Τρίτον, δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης για τους νέους και ταλαντούχους αλλά και ευνοϊκότερο περιβάλλον σύστασης και λειτουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων.

AN.SYN8

Τέταρτον, μεθοδική αξιοποίηση των σημαντικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη γεωστρατηγική θέση της χώρας επενδύοντας σε υποδομές logistics και μεταφορών.

AN.SYN9

Πέμπτο, αξιοποίηση με όρους ιδιωτικονομικούς του τεράστιου πολιτιστικού μας αποθέματος για την βελτίωση της τουριστικής μας ελκυστικότητας κατά τη διάρκεια όλου του έτους αλλά και για τη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

AN.SYN10

Πρακτικά παραδείγματα πέραν των ήδη δρομολογηθέντων επενδύσεων, όπως αυτές του ΟΛΘ αλλά και της αναβάθμισης του αεροδρομίου της πόλης μας.

Πρώτο παράδειγμα, η απορρύπανση του παράκτιου μετώπου. Αποτελεί ένα έργο το οποίο όχι μόνο θα λύσει το διαχρονικό πρόβλημα στον Θερμαϊκό αλλά θα δώσει νέα πνοή στην περιοχή καθώς θα αναβαθμίσει ποιοτικά το περιβάλλον. Ειδικά για την βελτίωση του περιβάλλοντος, πέρα από τα σχεδόν 1.5 δις που είναι διαθέσιμα μέσω του ΕΣΠΑ πανελλαδικά για αντίστοιχες δράσεις, μίας και έχουμε εδώ εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, θέλω να αναφέρω και το πρόγραμμα για τις Αστικές Καινοτόμες Δράσεις, το οποίο χρηματοδοτεί έργα προϋπολογισμού έως και 5 εκ. ευρώ για την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων με θέμα την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, και την ενίσχυση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων στην τοπική οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι τόσο η Αθήνα όσο και το Ηράκλειο έχουν πετύχει χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα αυτό και θα έλεγα ότι και η Θεσσαλονίκη μας μπορεί να διεκδικήσει χρηματοδότηση.

AN.SYN11

Δεύτερο παράδειγμα, η αξιοποίηση της γεωστρατηγικής θέσης της πόλης μας. Αν η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ έχει τα αποτελέσματα που έως τώρα φαίνεται να έχει η αντίστοιχη ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, τότε σίγουρα θα αποτελέσει έναυσμα για ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως κέντρου μεταφορών και logistics. Περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης θα επιφέρει το κυοφορούμενο έργο σιδηροδρομικής διασύνδεσης Ελλάδος-Βουλγαρίας-Ρουμανίας. Η σιδηροδρομική σύνδεση των λιμανιών Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Αλεξανδρούπολης με τα λιμάνια Μπουργκάς-Βάρνα-Ρούσε της Βουλγαρίας με σκοπό να φτάσει έως και την Κοστάντζα της Ρουμανίας, ανοίγει νέους ορίζοντες στις συνδυασμένες μεταφορές κάνοντας τη Θεσσαλονίκη τόσο αφετηρία όσο και τελικό προορισμό ενός πολύ σημαντικού δικτύου.

Τρίτο παράδειγμα, η αξιοποίηση του πολιτιστικού μας αποθέματος με καινοτόμο τρόπο. Φέτος είναι έτος πολιτιστικής κληρονομιάς και στο πλαίσιο αυτό θα οργανώσω στην πόλη μας μία εκδήλωση με θέμα την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού υλικού με προσκεκλημένη την αρμόδια Επίτροπο για τις ψηφιακές τεχνολογίες κ. MariyaGabriel. Πέραν αυτού, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ολοκλήρωσε πρόσφατα μία πολύ ενδιαφέρουσα συμφωνία με το Γαλλικό Ινστιτούτο για τη Χρηματοδότηση του Κινηματογράφου και των Πολιτισμικών Βιομηχανιών. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Τράπεζα θα παράσχει συνολικά 130 εκ. για τη χρηματοδότηση μέσω δανείων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πολιτιστική βιομηχανία.

Πρώτο μας μέλημα είναι πως θα άρουμε πρώτα τα υφιστάμενα εμπόδια προκειμένου να γίνει η χώρα μας και φυσικά η Θεσσαλονίκη μας ελκυστικός τόπος για επενδύσεις. Εν συνεχεία θα πρέπει να υπάρξει το κατάλληλο μείγμα πολιτικών προκειμένου να πείσουμε ότι η Ελλάδα είναι ανοικτή και έτοιμη να υποδεχθεί επενδύσεις.

 

Θεσσαλονίκη: Ομιλία μου στην Επιμορφωτική ημερίδα «καθηγητών- πρέσβεων του ΕΚ» (Senior EP Ambassadors)

Θεσσαλονίκη: Ομιλία μου στην Επιμορφωτική ημερίδα «καθηγητών- πρέσβεων του ΕΚ» (Senior EP Ambassadors)

Απόσπασμα από την παρέμβασή μου στην Επιμορφωτική ημερίδα «καθηγητών- πρέσβεων του ΕΚ» (Senior EP Ambassadors) που διοργάνωσε το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη.

Σχολεία Θεσσαλονίκη1

“Μοναδική και εξαιρετική η πρωτοβουλία της εμπλοκής μαθητών και καθηγητών στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ΕΕ. Τα παιδιά έρχονται κοντά με μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στους πολίτες. Έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί τα παιδιά ξεκινούν να συζητούν μεγάλες προκλήσεις στις οποίες η ΕΕ θα κληθεί να απαντήσει. Όταν εκείνοι θα είναι ενήλικες, όταν εκείνοι θα λαμβάνουν αποφάσεις. Και έχει και πολύ μεγάλη σημασία γιατί σε μια περίοδο που υπάρχουν γκρίζες απόψεις, σύννεφα, επανεκτιμάται το σπουδαίο κεκτημένο της ΕΕ και όσα σημαντικά έχει δώσει στους πολίτες, όσα σημαντικά  έχει δώσει στην πατρίδα μας, όσα σημαντικά έχει συνεισφέρει όχι μόνο στο πεδίο της βάσης των δημοκρατικών αξιών, στο πεδίο της βάσης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας του λόγου, του σεβασμού της πλειοψηφίας, πράγματα που τώρα πια στην Ελλάδα θεωρούνται αυτονόητα, αλλά και στη συνεισφορά στην καθημερινότητα των πολιτών μέσα από έργα που έχουν γίνει από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από τη συνεισφορά των άγνωστων Ευρωπαίων φορολογουμένων   στην πορεία της Ελλάδας για ένα καλύτερο μέλλον”.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί δείτε την ομιλία μου.

https://www.youtube.com/watch?v=iLm_Y-XG7hU